ფედერაცია

ქვემო ქართლის ტაეკვონდოს რეგიონული ფედერაცია

პრეზიდენტი 

გოჩა სირაძე

პარტნიორები