ფედერაცია

სამეგრელოს ტაეკვონდოს ფედერაცია


პრეზიდენტი
გიორგი ბერაია

შავი ქამრის მფლობელი მწვრთნელები:

გიორგი ბერაია დაბ. 21.09.1978  3 დანი  #05388492  21.09.2015 წ.

თენგიზ გუჯაბიძე დაბ. 10.08.1972  2  კუკივონი #05388491  28.02.2016 წ.

პაატა ოჩიგავა დაბ. 10.04.1969 1 დანი კუკივონი # 05537183  14.11.2016 წ.

ლაშა საჯაია დაბ. 22.07.1988  1 დანი  # 05523283 14.07.2016 წ.

ალექსანდრე ბერაია დაბ.  28.05.2007 1 პუმი კუკივონი # 09453566  07.08.2016 წ.

დავით გუჯაბიძე დაბ.  05.03.2009  1 პუმი კუკივონი # 09453567 07.08.2016 წ

პარტნიორები