ფედერაცია

სამეგრელოს ტაეკვონდოს ფედერაცია


პრეზიდენტი
გიორგი ბერაია

შავი ქამრის მფლობელი მწვრთნელები:

გიორგი ბერაია  - დაბ. 21.09.1978,  IV დანი (14.12.2018 ),  კუკივონი - #05388492

თენგიზ გუჯაბიძე - დაბ. 10.08.1972,  III დანი (14.12.2018)  კუკივონი - #05388491

პაატა ოჩიგავა  - დაბ. 10.04.1969, II დანი (14.12.2018), კუკივონი  - # 05537183

ლაშა საჯაია -  დაბ. 22.07.1988  I დანი (14.07.2016), კუკივონი -   # 05523283

ალექსანდრე ბერაია დაბ.  28.05.2007 1 პუმი კუკივონი # 09453566  07.08.2016 წ.

დავით გუჯაბიძე დაბ.  05.03.2009  1 პუმი კუკივონი # 09453567 07.08.2016 წ

პარტნიორები