ფედერაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტაეკვონდოს ფედერაცია
პრეზიდენტი: ირაკლი ცენტერაძე

მისამართი: ქ. ბათუმი, გენ. ასლან აბაშიძის ქ., №1, ბ. 48
პარტნიორები