ფედერაცია

თბილისის ტაეკვონდოს საქალაქო ფედერაცია

პრეზიდენტი
სულხან ბაბუაძე
პარტნიორები