მწვრთნელი

დავით ბაბუაძე
დაბ. 22.02.1966

კუკივონი V დანი 
საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის ლიც: #004
მწვრთნელი
ელიმშან თალიბოვი

დაბ. 29.12.1984

კუკივონი II დანი
საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის ლიც: #019

ვიდეო
პარტნიორები