ნახვების რაოდენობა : 296

ახალგაზრდები (გოგონები)

-44 კგ
1.ანი მაისურაძე (თბილისი) (-44კგ
108 ქულა)

-46 კგ
1.თამარ გელდიაშვილი (თბილისი) (-46კგ
79.2 ქულა)

-49 კგ
1.ნინელი ვეკუა (ჩხოროწყუ) (-49კგ 85.6 ქულა)
2.მერი ლომიძე (თბილისი) (-46
კგ 72 ქულა) (-49კგ 36 ქულა)
3.ქრისტინე ბუკია (ხობი) (-44კგ 43.2 ქულა) (-46კგ 30.24) (-49კგ 14.4 ქულა)
4.ანა ვეკუა (ჩხოროწყუ) (-49კგ
45.6 ქულა)
5.
ნინი აბუაშვილი (გორი) (-59კგ 24 ქულა) (-55კგ 21.6 ქულა) (-49კგ 8.64 ქულა)
6-7.ნინო ბარბაქაძე (თბილისი) (-49
კგ 14.4 ქულა)
6-7.ვანდა თომაშვილი (რუსთავი) (-49
კგ 14.4 ქულა)

-55 კგ
1.ელენე გოგიძე (რუსთავი) (-63
კგ 40 ქულა) (-55კგ 36 ქულა)

-59 კგ
1.მარიამ გაბოძე (გორი) (-63
კგ 24 ქულა) (-59კგ 60 ქულა)
2.თამარ ბექაური (თბილისი) (-63კგ 14.4 ქულა) (-59კგ 8.64 ქულა)

-63 კგ
1.თამარ ჯიქია (ხობი) (-63
კგ 50.14 ქულა)
FaceBook Twitter Google
Fb Recomend