ნახვების რაოდენობა : 444

დიდები (ვაჟები)


-54 კგ
1.თენგიზ ნიქაბაძე (აჭარა) (-54
კგ 144 ქულა)
2.თემურ ღლონტი (აჭარა) (-54
კგ 97.6 ქულა)
3.კუკური კლიმიაშვილი (თბილისი) (-54
კგ 86.4 ქულა)
4.ლუკა კახიძე (თბილისი) (-54
კგ 51.84 ქულა)

-58 კგ
1.ბადრი პაქსაშვილი (თბილისი) (-58
კგ 343.68 ქულა)
2.აკაკი გოგოლაძე (რუსთავი) (-54
კგ 240 ქულა) (-58კგ 72 ქულა)
3-4.არამ საფარიანი (აჭარა) (-58
კგ 117.5 ქულა)
3-4.მიხეილ გორთამიშვილი (თბილისი) (-58
კგ 86.4 ქულა)
5.თეიმურაზ წერეთელი (ჭიათურა) (-58
კგ 51.84 ქულა)
6.კახა ჩაპოღლი (ქობულეთი) (-58
კგ 48 ქულა)
7.მიხეილ ზარიძე (თბილისი) (-58
კგ 28.8 ქულა)

-63 კგ

1-2.თეიმურაზ სამხარაძე (გორი) (-63
კგ 86.4 ქულა)
1-2.რამაზ წუწუნავა (აჭარა) (-63
კგ 86.4 ქულა)

-68 კგ
1.მერაბ შუკაკიძე (თბილისი) (-68კგ 590.28 ქულა)
2
.ბექა ქავთარაძე (თბილისი) (-68კგ 120.06 ქულა) (-63კგ 343.68 ქულა)
3.არშაკ კირაკოსიანი (თბილისი) (-68კგ 238.68 ქულა)
4.ჯანსუღ გოგია (თბილისი) (-63კგ 144 ქულა) (-68კგ
72 ქულა)
5.
პატექ დუშდამიროვი (მარნეული) (-74კგ 48 ქულა) (-68კგ 43.2 ქულა)


-74 კგ
1.ალექსანდრე გვასალია (თბილისი) (-74
კგ 144 ქულა)
2.ელგუნ აივაზოვი (-74
კგ 28.8 ქულა)

-80 კგ
1.ვახტანგ გოცირიძე (თბილისი) (-80
კგ 43.2 ქულა)

-87 კგ
1.შოთა გოჩიაშვილი (თბილისი) (-87
კგ 144 ქულა)
2.გოგა ზირაქიშვილი (თბილისი) (-87
51.84 ქულა)

+87 კგ
1.
იოსებ ოსიძე (თბილისი) (87+კგ 144 ქულა)
2.
გიორგი სანიკიძე (თბილისი) (-87კგ 86.4 ქულა) (87+კგ 72 ქულა)
3.გიორგი გაფრინდაშვილი (ჭიათურა) (-74
კგ 86.4 ქულა) (87+კგ 43.2 ქულა)
4.დავით გულბანი (თბილისი) (87+
კგ 86.4 ქულა)
5.ჯამბულ გოგია (თბილისი) (87+
კგ 25.92 ქულა)
FaceBook Twitter Google
Fb Recomend