საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის

სერტიფიცირებულ მწვრთვნელთა სია
2017-2018 წელი

ზაზა უმფრიანი (თბილისი) ლიცენზია #0001

გიორგი ივანიშვილი (თბილისი) ლიცენზია #0002

შოთა გოჩიაშვილი (თბილისი) ლიცენზია #0003

დავით ბაბუაძე (თბილისი) ლიცენზია #0004

ჯეირან ბენდელიანი (თბილისი) ლიცენზია #0005

გიორგი აბულაძე (თბილისი) ლიცენზია #0006

გიორგი ბერაია (ფოთი) ლიცენზია #0007

თენგიზ გუჯაბიძე (ფოთი) ლიცენზია #0008

სამირ ბედიევი (მარნეული) ლიცენზია #0009

გიორგი გამახარია (ზუგდიდი) ლიცენზია #0010

პაატა ოჩიგავა (ხობი) ლიცენზია #0011

რომან ჩიქობავა (ფოთი) ლიცენზია #0012

ლაშა  საჯაია (ლესიჭინე) ლიცენზია #0013

ირაკლი კოსინენკო (ზესტაფონი) ლიცენზია #0015

დავით არჩვაძე (ხარაგაული) ლიცენზია #0016

ვალერი სარალიძე (საჩხერე) ლიცენზია #0017

თამაზ სამხარაძე (გორი) ლიცენზია #0018

ელმიშან ტალიბოვ (რუსთავი) ლიცენზია #0019

თენგიზ დავითაძე (ქობულეთი) ლიცენზია #0023

ალექსანდრე მანძულაშვილი (კასპი) ლიცენზია #0024

ალექსანდრე ბერიანიძე (კასპი) ლიცენზია #0025

ნუგზარ გრიგოლია (აბაშა) ლიცენზია #0026

მუშფიგ ალიევ (მარნეული) ლიცენზია #0027

დავით დარბაიძე (ჭიათურა) ლიცენზია #0028

ნინო პ
ატაშური (კასპი) ლიცენზია #0031

გიორგი სანიკიძე (თბილისი) ლიცენზია #0033

გიგა გავაშელიშვილი (მარნეული) ლიცენზია #0035

თემურ ღლონტი (ბათუმი) #0037

ზაზა ჭანტურია (ბათუმი) #0038