სიახლეები
ქუთაისში, ტაეკვონდოს სპორტულმა კლუბმა, საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს უმასპინძლა.
ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის, რეგიონალური განვითარების პროგრამის ფარგლებში
ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის, რეგიონალური განვითარების პროგრამის ფარგლებში
ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის, რეგიონალური განვითარების პროგრამის ფარგლებში