ა(ა)იპ ტაეკვონდოს თბილისის საქალაქო ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები
ნახვების რაოდენობა : 1797
ა(ა)იპ ტაეკვონდოს თბილისის საქალაქო ფედერაციის ( ს/კ 406191142 ) გამგეობის გადაწყვეტილებით ( გამგეობის სხდომის ოქმი #3, 7.07.2019), მ/წ 3 აგვისტოს გაიმართება, ა(ა)იპ ტაეკვონდოს თბილისის საქალაქო ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები.
სხდომის გადაწყვეტილებით, არჩევნებზე ხმის უფლება განესაზღვრა, შემდეგ სუბიექტებს:
ს/კ "ლეგიონი"
ს/კ "მგლები"
ს/კ "კვონი"
გიორგი ანსიანი
ივანე გელაშვილი
გიორგი ივანიშვილი
არჩვენებში მონაწილეობის მსურველებმა, განაცხადი უნდა წარმოადგინონ, მ.წ 19 ივლისის ჩათვლით ( აუცილებელი საბუთები: უმაღლესი განათლების დამდასტურებელი ცნობის ასლი, პირადობის მოწმობის ასლი, ნასამართლეობის ცნობა, კანდიდატის წერილი სადაც ის თანხმობას აცხადებს აღნიშნულ თანამდებობის მიღებაზე).
კანდიდატებმა, განაცხადი უნდა წარმოადგინო მატერიალური სახით შემდეგ მისამართზე - თბილისი ოლიმპიური ქალაქი, ტანვარჯიში არენა, საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის ოფისი.
ტელ: 591 28 77 87

FaceBook Twitter Google
Fb Recomend