გამგეობა

ზაზა ფანცულაია

 

ალექსანდრე თოდუა

 

 

 

ვლადიმერ გოგალაძე